Ristorante Miyabi Torino

Via Villa della Regina, 9/A, 10131 Torino TO